Standart bir PHP dosyası içinde Php-GD ile hazırlanmış bir sayfanın gösterimi

Standart bir php dosyasının içinde GD ile oluşturulmuş bir resim dosyasınin gosterebilmesi icin standart php dosyasının içinde
<img src=”dosya_ismi.php” alt=”” /> şeklinde bir satır olması gerekiyor. Aksi taktirde hazırlamış olduğunuz bu resim dosyasını gösteremiyorsunuz.

dosya_ismi.php dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olabilir.

<?php
$img = imagecreate(150,180);
$white = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255);
imagerectangle($img, 10, 10, 240, 70, $white);
imagefilledrectangle($img, 20, 20, 60, 60, $red);
imagefilledellipse($img, 90, 40, 40, 40, $white);
imagefilledellipse($img, 150, 40, 70, 40, $green);
imagefilledpolygon($img, $corners, 3, $white);
imagejpeg($img);
imagedestroy($img);
?>

Tagged with:
Posted in PHP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*